Người Ơi Đến Hẹn Lại Về (Người Ơi! Đến Hẹn Lại Về)

Tác giả: Nguyễn Tiến

Ca sĩ: Phú Miễn

Người về quê tôi Bắc Ninh quý bạn ơi người. Người Bắc Ninh nặng nghĩa tao khang. Mái đình làng cong gửi trong câu hát câu hát trao duyên. Mời trầu kìa hội xuân sang kìa áo tứ thân. Kìa nón ba tầm đuôi gà tóc bỏ lơ thơ áo the.

danh sách bài hát của ca sĩ Phú Miễn