Kìa Em Xinh Tươi Mặc Áo Bà Ba

Tác giả: Thanh Hoàng

Ca sĩ: Hồng Dũng

KÌA EM XINH TƯƠI MẶC ÁO BÀ BA. Kìa em xinh tươi mặc áo bà ba. Cười duyên bên hiên cùng áo bà ba bước đi trong chiều. Lòng tôi lâng lâng chợt nhớ ngày qua. Ngày em xinh tươi mặc áo bà ba bước đi trong chiều. Màu đen áo em.

danh sách bài hát của ca sĩ Hồng Dũng