Màu Tím Hoa Sim

Tác giả: Nhạc Duy Khánh, thơ Hữu Loan

Ca sĩ: Duy Khánh & Hông Vân

Ca sĩ khác: Giao Linh; Hồng Vân; Duy Khánh; Hoàng Oanh; Quốc Anh & Hữu Loan

Nàng có bao người anh đi bộ đội. Những đứa em nàng, có em chưa biết nói. Khi tóc nàng xanh xanh. Khi tóc nàng xanh xanh. Tôi người chiến binh xa gia đình. Yêu nàng như tình yêu em gái. Ngày hợp hôn nàng không đòi may.

danh sách bài hát của ca sĩ Hông Vân