Lang Thang Chiều Lỡ Hẹn

Tác giả: Tuấn Thành

Ca sĩ: Tuấn Thành

Chiều hôm nay lang thang trên phố vui. Cớ sao tôi bỗng nghe bồi hồi. Đường xôn xao em ơi bao lá rơi. Chẳng vì đâu mà em không tới. Người bên nhau đan tay trên phố vui. Có hay chăng tôi đang lẻ loi. Nàng mây ơi đừng gieo mưa.

danh sách bài hát của ca sĩ Tuấn Thành