Tím Cả Chiều Hoang

Tác giả: Nhạc Anh Bằng, thơ Hữu Loan

Ca sĩ: Stranger

Ca sĩ khác: Bảo Tuấn; Tu Rau

Nàng có ba người anh đi nhập ngũ. Những đứa em nàng có em chưa biết nói. Tôi người chiến binh xa gia đình. Ở đơn vị về, cưới em xong là đi! Từ chiến trường xa nhớ về ái ngại. Lấy chồng chiến chinh mấy người đi trở.

danh sách bài hát của ca sĩ Stranger