Yên Bình

Tác giả: Nguyễn Hồng Hải

Karaoke: Nguyễn Hồng Hải

Ca sĩ khác: Lam Anh

Sao tôi không ngân nga thêm vài câu. Sao quên mau những suy nghĩ ban đầu. Khi tôi còn trẻ. Bao lâu tôi chưa yêu ai đậm sâu. Chưa nghe tim rung lên như ngày ấy. Sao tôi buông tay khi đời dở dang. Sao không đi đến hết.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Hồng Hải