Việt Nam Đất Mẹ

Tác giả: MINH TRI

Ca sĩ: Nguyên Minh & Nhóm Bè Cadilac

Mẹ VIỆT NAM ơi ,,,tổ quốc vinh quang sáng tươi đẹp giàu. Mẹ VIỆT NAM ơi…bài hát quê hương mãi luôn tự hào. Hung thiên sông núi ,,,khí phách vươn cao…. Hòa bình cho thế giới mãi bên nhau….

danh sách bài hát của ca sĩ Nhóm Bè Cadilac