Bài Ca Ngày Vu Quy

Tác giả: Bằng Giang

Ca sĩ: Phương Thu

Đừng khóc nghe em ngày vu quy, cố nén đau thương để mà vui đi. Chuyện ngày xưa đừng nhắc nữa, vì mình quên lời đã hứa, để giờ hai đứa phải xa nhau. Đừng trách sau tôi chẳng yêu em. Biết nói sau hsao vơi duyên tình.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Thu