Mình Ơi

Tác giả: Diệu Hương

Ca sĩ: Ngoc Hạ

Ca sĩ khác: Ái Vân; Ý Lan; Diệu Hương

Đôi chim là chim ríu rít trên cành. Em yêu là yêu tiếng gọi. Của Mình là Mình, Mình ơi ! Đêm qua thức giấc bùi ngùi. Nhìn quanh là em không thấy mặt người. Là người mình thương. Từ khi, từ khi là Mình bỏ em buồn.