Mong Đời Thứ Lỗi (Bạn Và Tiền)

Tác giả: Duy Mạnh

Ca sĩ: Châu Gia Kiệt

Ca sĩ khác: Duy Mạnh

Khi thật nhiều tiền thì ai cũng muốn vây lấy. Kết nghĩa anh em, huynh đệ ngày tháng say sưa. Bao nhiêu câu khen bằng lời trót lưỡi đầu môi. Cho ta bay cao ngã đau nào ta có biết. Để rồi giờ này chẳng còn bóng dáng ai.

danh sách bài hát của ca sĩ Châu Gia Kiệt