Ngưu Lang Chức Nữ

Tác giả: Dạ Cầm

Ca sĩ: Việt Trinh & Đào Phi Dương

Ca sĩ khác: Khưu Huy Vũ & Dương Hồng Loan; Lưu Ánh Loan; Cẩm Ly; Tâm Đoan; Đàm Vĩnh Hưng & Cẩm Ly; Đình Trí; Ngọc Huyền; Lý Thái Sơn

Ngày xưa Ngưu Lang Chức Nữ. Sống bên nhau không xa một giờ. Ngày xưa nay Ngưu Lang Chức Nữ. Sống yêu thương đố ai có ngờ. Tình yêu trao nhau gắn bó. Khiến cho ai thấy việc chẳng lo. Trơì xanh không thương hai mình nên bắt.

danh sách bài hát của ca sĩ Việt Trinh