Đừng Trách Gì Nhau

Tác giả: Cao Hoàng & Diễm Trang

Ca sĩ: Hòang Oanh

Ngày nào gặp nhau quen nhau yêu nhau rồi sống bên nhau. Những tưởng dài lâu như trăng như sao cho đến bạc đầu. Nào ngờ trời mưa mưa rơi không thôi nát tan tình đầu. Nước mắt rơi mau long lanh giọt sầu xót xa niềm đau.

Hò Nện

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Hòang Oanh

Ca sĩ khác: Thanh Lan

Ai về ...là hù là khoan. Cầu ngói Thanh Toàn. Là hù là khoan. Cho em về với. Là hơ khoan. Một đoạn cho vui. Là hù là khoan, khoan hỡi khoan hò khoan. Là hù là khoan. Thương nhau... Là hù là khoan. Cởi áo cho nhau. Là hù là.

Lý Lu Là

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Hòang Oanh

Ca sĩ khác: Hòa Tấu

Lời 1:. Ai về giồng dứa mà qua truông. Gió đưa lu là bông sậy ơi nàng ơi. Bỏ bỏ buồn ơi nàng ơi mà cho anh. Bỏ bỏ buồn ơi nàng ơi mà cho anh. Lời 2:. Anh đi gìn giữ mà non sông. Nắng mưa lu là thiếp chịu ơi.

danh sách bài hát của ca sĩ Hòang Oanh