Cho Hai Ta Một Lối Đi Riêng

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lưu Chí Vỹ & Chương Dân

Anh không tin tình yêu đầu tiên ta vừa trao nay phải nhạt màu. Càng không thể tin trái tim của em không còn anh chẳng cần anh nữa. Nhắc làm chi những phút giây đầu tiên, nhắc làm chi yêu thương lời tình chung thuỷ. Khi.