Tình Cuốn Mây Ngàn

Tác giả: Nguyễn Kim Tuấn

Ca sĩ: Nhã Phương & Nguyễn Kim Tuấn

Ca sĩ khác: Cẩm Vân; Quang Dũng; Vân Trường; Tam Ca Thế Hệ Mới

Rồi một ngày tình xa mây bay. Buồn ơi tôi đây, ngày xưa anh từ đâu tới phương này. Người từ ngàn về đem hoang mang. Tan lìa mộng vàng, khi em còn xót thương chàng. Rồi một ngày nhạt phai tim tôi tình như xa khơi, buồn.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Kim Tuấn