Đến Với Nhau

Tác giả: Dương Trường Giang

Ca sĩ: Hải Lê & Dương Trường Giang

Ca sĩ khác: Phương Anh

Đến với nhau thật lòng có khi nào quá khó không?! Đến với nhau chỉ muốn cho nhau tiếng cười, cho phút giây vui thế thôi. Đến với nhau đôi khi chỉ ánh mắt bỗng vô tình gặp nhau. Đến với nhau đôi khi chỉ có bia nâng lên nâng.

Rũ Nhau Đến Ngõ Ông Trời

Tác giả: Sinh Hoạt

Ca sĩ: Uyên Chi & Hải Lê

Rủ nhau đến ngõ ông Trời, để ta kêu cáo đôi lời. Bao nhiêu em hay quấy. Bao nhiêu em hay vòi, xin Trời phạt mười roi, xin Trời phạt mười roi. Rũ nhau đến ngõ ông Trời, để ta kêu cáo đôi lời. Bao nhiêu em gian dối, bao.

danh sách bài hát của ca sĩ Hải Lê