Thank You For The Music

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Văn Mai Hương & Anna Trương

Ca sĩ khác: Amanda Seyfried; Gheorghe Zamfir; Abba; Minh Trang

I'm nothing special, in fact I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want.

danh sách bài hát của ca sĩ Anna Trương