Last Christmas (Wham)

Tác giả: Nhạc Ngoại

Ca sĩ: Hà Okio - Thanh Bùi & Thùy Trang - Thảo Trang

Ca sĩ khác: Crazy Frog; Brother A Tuấn Anh; Wham; Polaris; Yao Si Ting; Bonnie Lam; Taylor Swift

Last Christmas. I gave you my heart. But the very next day you gave it away. This year. To save me from tears. I'll give it to someone special. Last Christmas. I gave you my heart. But the very next day you gave it.

danh sách bài hát của ca sĩ Thùy Trang - Thảo Trang