Caravan Of Life

Tác giả: Elvis Phương

Ca sĩ: Hoàng Thiên Khánh

Ca sĩ khác: Hòa Tấu; Lý Hải; Trung Hành

Chiều buồn nghiêng nắng. Biển vắng mênh mông lang thang mình ta. Mây trên cao bay khuất chân trời. Và theo gió cuốn trôi đi bao nhiêu mộng mơ. Ngày nào mình tình cờ quen nhau. Và đến bên nhau vui quên thời gian. Quên đi bao.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoàng Thiên Khánh