Biền Biệt Bóng Trăng Tan

Tác giả: Nguyễn Quyết Thắng

Ca sĩ: Phương Duy

Một đôi lúc chợt như bàng hoàng. Bên đời đã muôn vàn sầu ai. Người như bóng mây trời mờ bay. Hương đắm say còn đẫm trăng gầy. Tay nồng ấm ru tình trầm luân. Mưa khuya còn từng sợi mong manh. Chừng nghe tiếng ai còn thì.

danh sách bài hát của ca sĩ Phương Duy