Khi

Tác giả: Lê Quang

Ca sĩ: Duc & Phương - Echo

Ca sĩ khác: Quang Dũng; Mỹ Tâm & Quang Dũng; Duc & Phương - FX; Khoa Nh

Khi Em nói là mình chia tay thôi. Khi Em nói là mình không chung đôi. Khi Em nói là tình sắp chia phôi. Khi Em nói là Em đã đi rồi. Khi Anh biết một mình anh đơn côi. Khi Anh biết một mình giữa đêm trôi. Khi Anh biết, lời.