Phật Tử Mừng Xuân

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sĩ: Lê Minh Chi & Nguyễn Anh Trung & Vũ Châu

Ngày xuân phật tử chúc mừng. Mừng cho đạo phát huy hoàng. Mừng cho người hết mê lầm. Mừng cho thế giới bớt dần chiến tranh. Mừng ai vượt thác ải hà. Lìa xa tài sắc gian tà. Mừng ai phật thánh quay về. Về bên chánh pháp.

danh sách bài hát của ca sĩ Nguyễn Anh Trung