Mỏi Chân Rồi (Đếm Cây Số)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: GĐPT Hạnh Trí

Một cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không? Một cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy. 1, 2. Hai cây số đi chân rồi, đường còn xa lắm không? Hai cây số đi chân rồi, tội nghiệp quá đôi giầy. 1, 2, 3.

danh sách bài hát của ca sĩ GĐPT Hạnh Trí