Cung Đàn Muôn Điệu

Tác giả: Trần Trịnh

Ca sĩ: Hợp Ca StarBand

Đàn vương tơ. Khẽ rung lên muôn lời thơ. Đàn lên khơi. Ngát hương thơm mầu duyên đời. Đàn tràn lan. Cho nơi nơi vui ngày sáng. Cho muôn người. Bền tâm chung đắp xây đời. Đàn khúc nhạc thương mến tựa nét môi.

danh sách bài hát của ca sĩ Hợp Ca StarBand