Lý Con Sáo 22 (Nam Bộ Bài 22)

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Mr Hiệp

Ợ ơ ợ ơ. Ai xui mà con sáo cái nó sang sông cái nó sang sông ơ ơ. Cho nên cái mà con sáo ợ ơ ợ ơ sổ lồng cái kìa bay xa, cái kìa bay xa, cái lý sông mã, cái lý xàng xê. Đôi ta về thiềng thị ơi sáo bay ơi ợ ơ ợ ơ. Ai xui.

danh sách bài hát của ca sĩ Mr Hiệp