Hữu Duyên Thiên Lý Ngộ (Ra Giêng Anh Cưới Em, Ra Giêng Em Cưới Anh)

Tác giả: Dân Ca

Ca sĩ: Chí Phèo & Phiêu Bồng

Ca sĩ khác: Phi Nhung

Ngộ kỳ thời con kiến mới leo dây. Nam mô di bố phụ.. Hữu duyên mà thiên lý ngộ. Nam mô di bố phụ.. Hữu Duyên Thiên Lý Ngộ. Gặp mặt nhau đây chốn này hò hẹn thủy chung sắc son. Nam mô di bố phạ. Ngộ kỳ thời bến.

danh sách bài hát của ca sĩ Chí Phèo & Phiêu Bồng