Tình yêu còn đó

Tác giả: Phạm Mạnh Cương

Ca sĩ: Hoàng Oanh & Hồng Phúc (năm 2004); Hoàng Oanh & Hồng Phúc (pre 75)

Ca sĩ khác: Kenny Thái; Xuân Phú

Tình yêu còn đó anh lo sợ gì. Vì anh còn nhớ trăng thanh ngày xưa. Vì anh còn nhớ những chiều mờ sương. Mây giăng nẻo về chung lối. Hoa vương gót mòn chân em. Tìn yêu còn đó xin em đừng buồn. Đừng cho rằng cách xa nau rồi.

danh sách bài hát của ca sĩ Hồng Phúc