Cõi Vắng

Tác giả: Diệu Hương

Ca sĩ: KnnDo_Cỏi Vắng_ FFFFF Scene

Ca sĩ khác: VNFBoy; Linhhuong; Trần Thái Hòa; Phạm Cao Tùng

Em ở chốn nào, cho tôi tìm thấy. Trong từng nỗi buồn, mênh mông còn đấy. Tôi ngồi lặng lẽ sầu. Riêng tôi trong cõi vắng. Trông đợi bao giờ, tình ấy vẫn xa xăm. Trăng về đêm này, trăng sao buồn bã. Như lòng tôi còn.

danh sách bài hát của ca sĩ KnnDo_Cỏi Vắng_ FFFFF Scene