Dấu Chấm Của Cuộc Đời...

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Ca Nhạc Sỹ Hoàng Minh Đan (HÂ:Ns.BẦU.CÔNG )

Ca sĩ khác: Ca Nhạc Sỹ Hoàng Minh Đan (HÂ: PBĐ.CÔNG ); Minh Dan ( NEW)

Dấu chấm...cho Một đời Người ...Dấu chấm than (!)...chấm son. Dấu chấm cho tận lòng Người ...Dấu chấm hỏi (?).../chấm phẩy. Dấu Chấm... cho Tình người ...dấu chấm đen.. Chấm hết ,khi ta còn ...một chút dư âm/lươngtâm.

Ngã Rẽ Đời Tôi...

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Ca Nhạc Sỹ Hoàng Minh Đan (HÂ:Ns.BẦU.CÔNG )

..Ngã rẽ Cuộc Đời ...hay ngã rẽ sang ngang... Ngã rẽ đời mình ...trên những bước chân lang thang... Sống giữa Trần đời ...Ta sông sao hiên ngang.. Vì ngày mai/Hôm nay ...không còn nhiêu... ..Ngã rẽ Cuộc Đời ...hay.

Ta Không Còn Trông Thấy Em

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: Ca Nhạc Sỹ Hoàng Minh Đan (HÂ:Ns.BẦU.CÔNG )

Ca sĩ khác: Minh Dan ( NEW); Minh Dan ( Bis)

1-2-3/KHÔNG ...CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG. KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG. KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ ...KHÔNG. NGHĨA LÀ ..KHÔNG..(FINE). TÌNH YÊU ĐÃ BAY XA. ĐỜI TA KHI VẮNG EM. ĐỜI TA SẼ RA SAO !? ĐỜI ANH/TA KHI MẤT EM. ĐỜI TA BIẾT U.

danh sách bài hát của ca sĩ Ca Nhạc Sỹ Hoàng Minh Đan (HÂ:Ns.BẦU.CÔNG )