Cha Thân Yêu

Tác giả: Nhạc:Long Sơn -Thơ:Thanh Hương

Ca sĩ: Hoàng Diệu Trang

Ca sĩ khác: Beat Karaoke; Diệu Hiền; Hà Vân

Con xa ,thương cha vất vả tháng ngày. Khuya sớm ngược xuôi,áo đượm mồ hôi. Bao năm,Cha gánh đời trôi nổi. Lo đàn con,được sống bằng người.. Thương sao,Cha nay sức đã héo mòn. Da tóc bạc khô,nhưng còn nặng vai. Nơi xa.

danh sách bài hát của ca sĩ Hoàng Diệu Trang