Hãy Cho Cuộc Đời Mãi Mãi Xanh Rêu

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: MINH ĐAN (Hòa  .BẦU-CÔNG ) Line 2

Ca sĩ khác: Hoàng Minh ĐAN (Hòa Âm BẦU-C)

..ĐỜI TÔI LÀ CHIẾC LÁ TRÊN CÂY. Màu xanh của Lá trông rất hay hay... Cành cây/mầm cây ôm lá ,Như muốn/cho lá đơm Bông. Ngày đêm..(ta) chăm sóc ta vẫn vun trồng. Có những thời gian/Thời gian cây lá bông ...không hiêp.

Thành Phố Lên Đèn

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: MINH ĐAN (Hòa  .BẦU-CÔNG ) Line 2

Ca sĩ khác: Ns Hoàng Minh Dan

.. 1.2/ Khi Thành phố lên đèn ...mọi người đã ngủ yên / ấm êm. ............/ mọi Người xuống Phối vui. Khi Thành phố lên đèn .thì .Cuộc đời / cho ta thêm ngày mới. Em ơi ...Chiêu Chủ-Nhật ,,,chúng mình bên nhau ... Sau.

Tình Cha

Tác giả: Hoàng Minh Dan

Ca sĩ: MINH ĐAN (Hòa  .BẦU-CÔNG ) Line 2

Ca sĩ khác: Minh Dan

... 1/..Tình Cha như Núi Thái sơn - Biển rộng -Trời cao. Tình Cha như đóa hoa Sen ngút ngàn hương thơm. Lòng cha luôn mong muốn ...cho con được một Ngày mai sáng tươi .../ tươi sáng. Dù cuộc đời Cha luôn bươn trái ..vất.

danh sách bài hát của ca sĩ MINH ĐAN (Hòa  .BẦU-CÔNG ) Line 2