Nhớ Xuân Quê Nhà

Tác giả: Vũ Đức Hạnh

Ca sĩ: Uy Huy Thái

Ca sĩ khác: Lương Quốc Thiên

Nhớ Xuân Quê Nhà. Sáng tác: Vũ Đức Hạnh. Thấm thoát một năm đã hết rồi. Thêm mùa xuân về nữa mẹ ơi. Bao xuân con sống đời xa xứ. Thầm mong hương vị tết quê hương. Nhớ những ngày xuân thuở quê nhà. Giao thừa con mừng.

Nàng Xuân Yêu Dấu

Tác giả: Vũ Đức Hạnh

Ca sĩ: Uy Huy Thái

Nàng Xuân Yêu Dấu. Ca sĩ: Trần Thái Ngọc. Sáng tác: Vũ Đức Hạnh. Mùa xuân đến trên quê hương rộn rã. Cho mai đào khoe sắc nở ngàn hoa. Mùa xuân đến cho ta thêm tuổi mới. Ai cũng vui ai cũng cũng yêu đời. Dù ai đó tha.