Giọt Tình

Tác giả: Nhạc Dương Thượng Trúc, thơ Kim Loan

Ca sĩ: Tấn Thịnh

Đưa tay bắt sợi nắng vàng. Chiều buông dần xuống thênh thang lối về. Giữ cho nhau những hẹn thề. Buồn vui kỷ niệm bên lề nắng mưa. Hình như trời đã giao mùa. Khẽ khàng chim hót âm thừa vấn vương. Nghìn trùng xa cách nhớ.

danh sách bài hát của ca sĩ Tấn Thịnh