Người Em Đã Từng Yêu

Tác giả: Elkyphi Protion

Ca sĩ: Elkyphi Protion & Janter

Vẫn ngỡ nơi đây ấm áp tràn đầy. Nhưng sao vội vã mang đi cho không gian nhạt màu. Mất mát đâu hay chẳng có đôi tay. Ngăn lệ đang rơi giấc mơ đã chia đôi. Chẳng có nhớ thương, chẳng có vấn vương. Chẳng còn chút chút gì.

danh sách bài hát của ca sĩ Janter