Chờ Đợi Nửa Vầng Trăng

Tác giả: Vinh Sử

Ca sĩ: Chế Thanh,Tài Linh (Tình Khúc Trăng)

Ca sĩ khác: Hương Lan & Tuấn Anh; Trần Sang; Thùy Trang & Trần Sang; Đình Văn & Tài Linh; Ngọc Hồ & Tâm Đoan; Phương Dung

Từ độ chia phôi, mồ côi gương vỡ soi đời. Vầng trăng sẻ đôi, mỗi người một nẽo chân trời. Nửa vầng trăng anh, long đong ba chìm bảy nổi. Nửa vầng trăng em, lênh đênh bèo dạt mây trôi. Rượu nồng hơi men, từng đêm trút đã.

danh sách bài hát của ca sĩ Chế Thanh,Tài Linh