Gia Tài Của Nó

Tác giả: Anh Bằng

Ca sĩ: Đặng Thế Luân & Băng Tâm (Kiếp Mồ Côi)

Ca sĩ khác: Nu_B; Đặng Thế Luân & Băng Tâm

Đứa bé tuổi lên tám. Già như tuổi mười lăm. Ghế đá công viên. Thay cho giường nằm. Nhai miếng cơm khô. Đêm đêm thì thầm. Mẹ ơi có biết. Con sống đời tối tăm. Nó đã mồ côi sớm. Chạy lo từng hạt cơm. Cha nó hy sinh. Xa xôi.