Để Nhớ Một Thời Ta Đã Yêu

Tác giả: Thái Thịnh

Ca sĩ: Ba Chéo Chiều NFL Quán Vắng Khách

Ca sĩ khác: Bằng Kiều; Lệ Quyên; Ryan; KDo (Test Mic KAM); Theunknown - XR Recording; Theunknown - TK Recording; Lady In Black (Live 1 man band X32-USB); Hoàng Nguyên

Hạnh phúc trong tầm với đã không tìm tới. Khi vắng em trong đời. Tìm đến chân trời mới vẫn thương một thời. Giờ đã xa ngàn khơi. Ngày đó ta lầm lỡ ôm ấp nhau hững hờ. Để tiếng yêu rạn vỡ rồi thời gian xóa mờ. Mãi vô.

danh sách bài hát của ca sĩ Ba Chéo Chiều NFL Quán Vắng Khách