Lưu Vong Quốc

Tác giả: Trúc Hồ

Ca sĩ: Diem Lien

Đại dương mênh mông thuyền biết về đâu. Ngập trong đau thương bỏ lại quê hương. Biển Đông âm u bão tố hãi hùng. Vượt trong đêm sâu tìm về tự do. Từ trong tối tăm tự do sáng niềm tin. Từ trong tử sinh ngời lên ánh bình.

danh sách bài hát của ca sĩ Diem Lien