Vẫn Còn Những Yêu Thương

Tác giả: Nguyễn Tùng

Ca sĩ: Vũ Hà Anh

Thời gian dần qua khi tiếng yêu thương càng xa vời. Dù một ngày mai khi bước qua nhau. Nụ cười trao nhau lẫn những nỗi đau. Vì ai đã nỡ quên mau. Quên hết bao nhiêu lời ước hẹn. Vì một tình yêu đã xa mãi rồi. Giờ còn lại nơi.

danh sách bài hát của ca sĩ Vũ Hà Anh