Dâng Hoa Đêm Di Đà

Tác giả: Vũ Ngọc Toản

Ca sĩ: Bùi Thắng & Bích Nụ

(NỮ):. Con lên chùa dâng hương, mừng Vía Đức Di Đà. Theo tiếng nhạc du dương, hoa mùa lan thơm ngát. (NAM):. Con quỳ xin cung kính, đấng vô lượng quang minh. Chí niệm con khẩn thiết, kiếp này tu vãng sanh. (NỮ):. Con.

Tình Pháp Duyên Tăng

Tác giả: Nhạc Xuân Tiên, lời Chí Tâm

Ca sĩ: Bùi Thắng

Người từ từ đâu đem tới. Pháp âm truyền trao cho đời. Vượt thoát ưu phiền, trầm luân đau khổ. (Nam mô bổn sư Thích Ca Phật Đà ngày đêm soi sáng, soi sáng, soi sáng). Ôi, tình Pháp duyên Tăng là duyên. Kệ kinh chuyên cần.

danh sách bài hát của ca sĩ Bùi Thắng