Scar (Vết Sẹo)

Tác giả: Chưa Biết

Ca sĩ: Lun Style

Shaking with my own sorrow. It brought me more scars than I thought before. Need u, babe.. hold me babe. Ver 1: [Lùn.style]. Một bài ráp,tôi muốn feel,đơn giãn tình cãm dần mờ fai.. Một bài ráp,Muốn Nói lên Tình cãm.

danh sách bài hát của ca sĩ Lun Style