Cà Mau Xa Lắm

Tác giả: Ron Phan & Z.K & JulianK

Ca sĩ: Ron Phan & JulianK & Z.K

Đưa anh một tấm bản đồ, anh sẽ dẫn em tới một nơi (Let's go). Điều gì mà chưa nếm trải thì thử một lần mình dại dột chơi. Nghe nói Cà Mau xa lắm, nhưng thật ra nó cũng rất gần. Đi một lần mở rộng tầm mắt con gái Cà Mau phải.

danh sách bài hát của ca sĩ Z.K