Bánh Trôi Nước

Tác giả: Duy Đoàn & Thơ : Hồ Xuân Hương

Ca sỹ thể hiện: Duy Đoàn

..Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Mà em vẫn giữ tấm lòng son. ..Thân em vừa trắng lại vừa tròn. Bảy nổi ba chìm với nước non. Rắn nát mặc dầu tay kẻ nặn. Mà.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ : Hồ Xuân Hương