Đây Thôn Vỹ Dạ

Tác giả: Khúc Dương

Ca sỹ thể hiện: Bảo Yến; Dạ Lệ; Hồng Vân; Hương Lan

Sao anh không về về lại chơi thôn Vỹ. Nhìn nắng trong vườn, nắng hàng cau nắng mới lên. Vườn xưa vẫn đó vẫn còn đó, vẫn mượt quá, xanh như ngọc. Lá trúc che ngang mặt chữ điền. Gió theo lối gió mây đường mây. Giòng.