Ngàn Thu Vĩnh Biệt

Tác giả: Ngọc Lâm & Nguyễn Thượng Ngân

Đêm nay là đêm cuối cùng ngoài đường phố đã khuya trời càng tối gió mưa nhiều. Mình gặp lại nhau mang tâm sự đầy vơi để Ngàn Thu Vĩnh Biệt vì ngày mai em theo chồng. Khi yêu nào ai có ngờ, chuyện đời lắm trái ngang để tình.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thượng Ngân