Hội Lim Đong-đầy ( Dân Ca Thái )

Tác giả: Hoàng Minh Dan & Thơ Ng Quang TUYẾN

Ca sỹ thể hiện: CNS HMD ( Dân Ca Thái )

... Về với Hội Lim ( Về Hội lim Ta..) ngẩn ngơ dưới ánh / áng mây hồng ./Trăng vàng.... Về / với hội lim ...buông lời ca nồng thắm vang ngân / vang lời ca đắm thắm. Tiếng hát say lòng ..2/. Mời Em uống ánh Trăng ngần.

danh sách tác phẩm của nhạc sĩ Thơ Ng Quang TUYẾN