Đi Trong Hương Tràm

Tác giả: Thuận Yến

Ca sỹ thể hiện: Thu Hiền; Anh Thơ; Hồ Quang 8

Gió Tháp Mười đã thổi, thổi rất sâu. Có nỗi nhớ thương đau, có niềm hy vọng. Bầu trời thì cao ơ.. cánh đồng thì rộng. Hương tràm bên anh mà em đi...ờ... ơ....... Dù đi đâu và xa cách bao lâu. Dù gió mây kia đổi.