Đêm Thánh Vô Cùng

Tác giả: Nhạc Giáng Sinh

Ca sỹ thể hiện: Bằng Kiều & Đình Bảo & Thiên Tôn; Vũ Khanh; Khánh Ly; Hoàng Châu; Thái Hiền; Lệ Hằng; Hương Lan; Thái Thanh (trước 75); Anh Dũng; Hiền Thục & Đình Bảo; Lệ Thu; Mai Hương & Tuấn Anh; Hợp Ca; Bích Phương; Đôn Hồ; Elvis Phương; Hồ Quỳnh Hương; Mỹ Tâm & Đàm Vĩnh Hưng; Quỳnh Giao; 5 Dòng Kẻ; Đàm Vĩnh Hưng & 5 Dòng Kẻ & MTV; LạcQuan; Thuỳ Dương

Ðêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Ðất với trời se chữ Ðồng. Ðêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền. Ôi Chúa thiên.

Đêm Thánh Vô Cùng

Tác giả: Nhạc Ngoại (Áo)

Ca sỹ thể hiện: Hoàng Oanh (trước 75); Hợp Ca; Khánh Du; Lưu Văn Dũng

Đêm thánh vô cùng giây phút tưng bừng. Khắp thế gian hát kính mừng. Đêm đông giá. Chúa sinh ra chốn hang lừa. Đêm đông giá. Chúa sinh ra cứu nhân loại. Ôi đêm thánh bao tình thương mến tấu khúc nhạc đêm thánh vô.

Đêm Thánh Vô Cùng (Silent Night)

Tác giả: Lời: Nguyễn Văn Đông

Ca sỹ thể hiện: 5 Dòng Kẻ; Đàm Vĩnh Hưng

Ðêm thánh vô cùng, giây phút tưng bừng. Ðất với trời se chữ ðồng. Ðêm nay chúa con thần thánh tôn thờ. Canh khuya giáng sinh trong chốn hang lừa. Ơn châu báu không bờ bến. Biết tìm kiếm của chi đền. Ôi chúa thiên đàng,