Hiếu Đạo

Tác giả: Lạc Phong

Ca sỹ thể hiện: NguoiDepDiamond; NguoiDepHoaSenKimCuong; Hoàng Duy; Huệ Thanh

Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tinh Mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công Cha. Tần tảo sớm hôm Mẹ nuôi con khôn lớn. Mang tấm thân gầy.

Công Cha Nghĩa Mẹ

Tác giả: Lưu Văn Lập

Ca sỹ thể hiện: Đoàn Thanh Hương

Không ai tốt bằng mẹ, đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời, không ai khổ bằng cha. Nước biển bao la, không đong đầy nghĩa mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Nuôi con khôn lớn, mẹ tần tảo sớm.

Ca Dao Tình Mẹ

Tác giả: Đặng Quang Vinh

Ca sỹ thể hiện: Thanh Thúy (Trẻ); NguoiDepDiamond; Karaoke Beat; Hương Thủy; Hương Giang; Ngô Quốc Linh; Thanh Ngân; Thùy Trang; Tú Minh; Vũ Luân; Thoại Mỹ; Hoàng Duy

Mỗi đêm mỗi thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha còn mẹ thì hơn. Không cha không mẹ như đờn đứt dây. Đờn đứt dây còn xuây còn nối. Cha mẹ mất rồi con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi. Đói cơm không ai.

Ai Còn Cha Mẹ Xin Đừng Làm Người Khóc

Tác giả: Nhạc Thanh Hoàng, thơ Khuyết Danh

Ca sỹ thể hiện: Nam Hải

AI CÒN CHA MẸ XIN ĐỪNG LÀM NGƯỜI KHÓC. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cưộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ. Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Những tháng.