Anh Không Tha Thứ

Tác giả: Đình Dũng

Ca sỹ thể hiện: Đình Dũng & ACV; Đình Dũng (Lofi Version); Đình Dũng (Acoustic Version); Đình Dũng & Lê Cương (Phiên Bản Kỉ Niệm)

1. Bờ mi ấy xin đừng ngấn lệ như ngày em bước đi. Giờ ôm than vãn cũng ích gì người bận tâm chi. Giờ nơi phương xa đó nhung gấm quanh mình. Người có nhớ không nghĩa tình? Khó khăn còn thương nhau mãi đâu sao giờ u.