Bọt Sóng

Tác giả: Phan Thế Huy

Cuộc tình tưa như con thuyền trôi. Biển vắng bỗng sóng cao thét gào. Vùi lấp những dấu yêu thuỏ nào ... Cho tình vội tan thành bọt sóng. Từng chiều nhìn mây trôi thầm nhớ. Một thời ta quấn quit bên nhau ... Người đi.